Nákupný košík
0 položiek
 
Najnovšie
 

Ochrana údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je: Milan Materna, Milan Materna MODEL, Komenského 661, 072 22, Strážske, IČO: 46450611, DIČ:1026898851, IČ DPH: SK1026898851, číslo živnostenského registra: 840-19302, O.ú. Michalovce.

Objednávka tovaru

Vyplnením a odoslaním objednávky tovaru nám poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Právnym základom spracúvania týchto údajov je plnenie zmluvy. Tieto údaje spracúvame za účelom vystavenia faktúry, odoslania a doručenia tovaru, spracovania platby a za účelom vykonania ďalších úkonov nevyhnutných pre riadne plnenie zmluvy. Vaše údaje v tejto súvisloti môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: prepravnej/kuriérskej spoločnosti a/alebo poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby. Údaje spracúvame po dobu 10 rokov od skončenia roku, v ktorom došlo k riadnemu splneniu kúpnej zmluvy (dodanie tovaru, vystavenie faktúry, inkaso platby - podľa toho, čo nastane neskôr). Po uplynutí tejto doby Vaše údaje v elektronickej i listinnej podobe zlikvidujeme.

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača, smartfónu alebo tabletu). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a krátku číselnú alebo textovú hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Súbory cookie nevyhnutné pre funkčnosť stránok sa vo Vašom zariadení uchovávajú iba počas trvania Vašej návštevy (vymažú sa po zatvorení Vášho prehliadača). Súbory cookie na meranie návštevnosti sa vo Vašom zariadení uchovávajú po dobu najviac 26 mesiacov od Vašej poslednej návštevy.

IP adresa

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracúvame Vašu IP adresu a ukladáme ju v protokolovom súbore na našom serveri. Tieto informácie spracúvame po dobu 4 týždňov od Vašej poslednej návštevy a len na účely našich oprávnených záujmov - za účelom bezpečnosti stránok (ochrana pred neoprávneným vniknutím, zneužitím alebo pred útokom na stabilitu servera).

Poučenie o Vašich právach

Právo na prístup k údajom, právo na úpravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenos, atď...

Bezpečnosť údajov

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ GDRP sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie Vašich údajov proti neoprávnému prístupu a zneužitiu.