Nákupný košík
0 položiek
 
Najpredávanejšie
 

AC Regulátory

AC Regulátory

AC regulátory

Regulátory otáčok sa v základe delia podľa pripojeného motora a to pre jednosmerné motory (DC - komutátorové) a tzv striedavé - bezkomutátorové motory BLDC. Ďalšiu úlohu pri výbere regulátora hrá rozsah napätia pohonného akumulátora, odoberaný prúd motora a spôsob napájania prijímača a serv.

Regulátory štandardne ponúkajú tepelnú ochranu, ochranu akumulátorov proti prílišnému vybitiu (PCO) a prúdové obmedzenie. Niektoré typy regulátorov majú integrovaný zdroj stabilizovaného napätia pre napájanie prijímača a serv tzv BEC (Battery Eliminator Circuit). Typy regulátorov, ktoré tento obvod nemajú, sú označené OPTO a pre napájanie prijímača a serv je nutné použiť samostatný zdroj napr akumulátor 4x NiXX článkov, alebo externý stabilizátor napätia napr MAXBEC. Opto regulátory sú navrhnuté tak, aby bolo zabezpečené galvanické oddelenie silovej časti pohonu (motor, regulátor, pohonné akumulátory) od prijímača a serv. Regulátory Opto odporúčame použiť v takých prípadoch, keď nepostačuje BEC obvod Vašim požiadavkám (pri napájaní vyššieho počtu serv, kde je nutné použiť pre napájanie iný zdroj) u modelov s väčším prúdovým odberom a vyšším napájacím napätím.

Regulátor MEZON
Regulátor MEZON
SPIN pro
SPIN pro
Advance Pro
Advance Pro
ECO
ECO
CAR Sensor 3000
CAR Sensor 3000
Advance 50 NAVY
Advance 50 NAVY